Rechtsanwältin Griessl de bg

Сфери на дейност

Трудово право

Адвокат Ваня Грийзел консултира и представлява както служители, така и работодатели в цяла Германия в областта на трудовото право. Тя може да Ви съдейства при решение на проблеми свързани с работа в Германия.

Дейността ѝ обхваща въпроси свързани с:

 • Изготвяне и проверка на трудови договори
 • Съдействие при преговори между работодатели и служители за постигане на извънсъдебно решаване на трудови спорове
 • Заплащане на обезщетения
 • Прекратяване на трудови правоотношения
 • Уволнение
 • Иск срещу незаконно уволнение и възстановяване на работата
 • Предупреждение за уволнение
 • Неплатени трудови възнаграждения
 • Проблеми свързани с болнични, почивки, работно време и отпуски
 • Майчинство
 • Браншови договори и минимална заплата
 • Tормоз на работното място (Mobbing)
 • Забрани за конкурентна дейност
 • Свидетелсво с преценка на работодателя за работата на служителя
 • Командироване на работници в Германия
 • Предоставяне на персонал за временна работа в Германия

Под правна информация ще намерите повече относно трудово правните отношения в немското законодателство и работа в Германия.

Търговско и дружествено право

Дейността на адвокат Ваня Грийзел в областта на търговското и дружествено право включва:

 • Инвестиции в Германия
 • Правна помощ при избора и учредяване на търговски дружества в Германия
 • Консултация и изготвяне на договори, свързани с ежедневната практика на търговеца
 • Абонаментно правно обслужване на фирми

Право на наемните отношения

Услуги за собственици на имоти, наематели на жилища и фирмени помещения, арендатори:

 • Изготвяне на договори
 • Проверка на договори при наемане или покупка на жилище, имот или фирмено помещение в Германия
 • Консултация на наематели относно намаление на месечния наем
 • Консултация на собсвеници относно увеличение на месечния наем
 • Ремонт на обекта
 • Проверка на сметките за допълнителни разходи
 • Прекратяване на наемните отношения
 • Връщане на капаро

Право на движението по пътищата

Оказване на юридическа помощ и представителство по всички въпроси свързани с правото на движение по пътищата в Германия:

 • Регулиране на материалните щети след пътно- транспортно произшествие
 • Искове за парично обезщетение
 • Наказателни и административно наказателни санкции
 • Покупка на автомобил и автомобил на лизинг

Административно право

Адвокат Ваня Грийзел консултира по административни въпроси в Германия. Тя защитава интересите на физически лица и фирми при подаване на възражение и/или оспорване на незаконосъобразни административни актове.

Сфери на дейност:

 • Субсидии
 • Административни въпроси свързани със стопанска дейност, заведения за обществено хранене, занаяти
 • Право на пребиваване в Германия, гражданство
 • Детски надбавки и помощи за родители, също така наречените Elterngeld Plus

Под правна информация ще намерите повече относно детски надбавки в Германия.