Rechtsanwältin Griessl de bg
  • Rechtsanwältin Vania Griessl
  • Rechtsanwältin Vania Griessl
  • Rechtsanwältin Vania Griessl
  • Rechtsanwältin Vania Griessl
  • Rechtsanwältin Vania Griessl

Добре дошли на страницата на адвокат Ваня Грийзел.

Тя се занимава предимно с казуси в областта на гражданското, търговско и трудово право. Друг акцент в нейната дейност са правни въпроси, свързани с Източна Европа, предимно България. Благодарение на факта, че адвокат Грийзел е от български произход и познава добре страната и културата, тя консултира на български език и предлага широк спектър от юридически услуги с международен елемент в Германия.

На първо място в работа на адвокат Грийзел стои клиента и неговият личен интерес. С индивидуален подход, при спазване на пълна конфидециалност, тя предлага компетентно и акуратно правно обслужване. Нейната цел е, ефективно решение и възможно най-добър резултат във всеки правен спор.